Thai A Kitchen


2851 N. Oakland Ave. Milwaukee WI
2851 N. Oakland Ave. Milwaukee Wisconsin 53211 US
(414) 962-8851(414) 962-8851

Open For Lunch, Reservations Taken,

Price Range
$$